Implantaten

Een implantaat wordt geplaatst om één, meerdere of zelfs alle tanden en kiezen te vervangen. Hierdoor kunt u weer lachen, eten en praten, zoals u voorheen gewend was. Een implantaat is een titanium kunstwortel die in de kaak wordt geschroefd. Hierop wordt vervolgens een op maat gemaakte kroon, brug of gebitsprothese zoals een kunstgebit geplaatst. Het implantaat zit stevig vast en functioneert hetzelfde als uw andere tanden en kiezen.  Zo kunt u weer zonder problemen in een appel bijten!

In principe kan bij iedereen met een volgroeide kaak een implantaat worden geplaatst, mits de gezondheid dit toelaat. Soms is een botherstellende (voor)operatie noodzakelijk. In bepaalde gevallen zal de zorgverzekeraar de behandeling gedeeltelijk vergoeden. Uw tandarts-implantoloog adviseert u graag over de beste aanpak voor uw situatie. Wij helpen u graag aan een blijvend stralende lach!

De voordelen van implantaten

  • Basis voor vaste tanden, kiezen of een klikgebit
  • Esthetisch hoogwaardige oplossingen
  • Een veilige, betrouwbare behandelmethode
  • Hoge belastbaarheid en duurzaamheid
  • Geen beschadiging omliggende tanden
  • Het kaakbot blijft in stand en slinkt nauwelijks
  • Probleemloos bijten en kauwen, lachen en praten
grootte van een implantaat vergeleken met de grootte van en lucifer

Afbeelding: een implantaat met een kroon in vergelijking met een lucifer (schaal 1:1).

De behandeling stap voor stap

De complete behandeling bestaat uit verschillende stappen. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de ingreep wordt de behandeling in fasen gedaan.

plaatsing nieuwe kroon tijdlijn

1. Informatie en uitgebreid vooronderzoek

Na het verzamelen van gegevens, onder andere door middel van röntgenfoto’s van uw mond, beoordeelt uw behandelaar welke behandelopties er voor u zijn. De voor- en nadelen van de verschillende oplossingen worden uitgebreid met u besproken, zodat u goed op de hoogte bent van elk aspect van de ingreep voordat u een keuze maakt.

Wanneer u kiest voor een implantaat, vindt er een eerste consult met de tandarts-implantoloog plaats.

Er moet voldoende bot aanwezig zijn om de implantaten te kunnen plaatsen. Sommige patiënten hebben te weinig bot, bijvoorbeeld wanneer er al lange tijd een tand ontbreekt en de kaak al is geslonken, en dan kan botopbouw noodzakelijk zijn.

2. Het maken van een behandelplan met begroting

Op basis van het eerste consult wordt er een behandelplan met een bijbehorende begroting voor u opgesteld. Hierin vindt u de behandeltarieven zoals door de overheid (NZA) vastgesteld en de kosten voor de techniek.

3. Het plaatsen van het implantaat

De behandeling wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Nadat de verdoving is ingebracht, maakt de tandarts op de plaats waar het implantaat moet komen het tandvlees los. Hij boort een gaatje in het kaakbot, waar het implantaat in wordt geplaatst. Vervolgens hecht hij het tandvlees. Bij plaatsing van meerdere implantaten herhaalt hij deze handelingen. Vaak worden zelf-oplossende hechtingen gebruikt en anders worden de hechtingen na 2 weken verwijderd.

4. Genezingsfase

Totdat het implantaat stevig met uw kaakbot is vergroeid, is een genezingsfase van 6 weken tot enkele maanden te verwachten. Elk geval is uniek. Roken heeft een negatief effect op de genezing en het behoud van de implantaten. Ons advies, het is beter om te stoppen met roken voordat u laat implanteren.

Goede mondhygiëne is van groot belang voor een succesvol genezingsproces.

5. Plaatsing van uw definitieve kroon, brug of tijdelijke prothese

Tijdens de genezingsfase wordt de kroon, brug of gebitsprothese voor u gemaakt. Uw definitieve restauratie wordt op het implantaat bevestigd, zodat u weer kunt lachen, bijten en kauwen zoals vroeger.

6. Controle en nazorg op de lange termijn

Voor het slagen van de behandeling op lange termijn is een zorgvuldig controle- en nazorgprogramma noodzakelijk. Na de plaatsing moet u minimaal één keer per jaar en soms eens in de 3-6 maanden door uw eigen tandarts worden gecontroleerd. Hierbij wordt gekeken naar het implantaat, de restauratieve voorziening, het botniveau, het tandvlees en de mondhygiëne.

Het belang van goede mondhygiëne na het plaatsen van een implantaat

Een goede mondhygiëne is van groot belang en dient dan ook regelmatig te worden gecontroleerd en zo nodig te worden bijgestuurd. De mondhygiënist kan u daarbij helpen. Bij onvoldoende verzorging kan er een ontsteking ontstaan, waardoor de implantaten voortijdig verloren kunnen gaan. Om de paar jaar dienen röntgenfoto’s te worden gemaakt om te controleren of de stabiliteit van de implantaten en de aansluiting van de restauratieve voorzieningen nog voldoende is. Ook dient de voorziening te worden gecontroleerd op houvast, slijtage en aansluiting. Het voortijdig signaleren en aansluitend verhelpen van mogelijke problemen kan kostenbesparend werken. Daarom zullen na de behandeling duidelijke afspraken worden gemaakt over een controle- en nazorgprogramma.

Meer informatie?

Meer informatie over implantaten vindt u op https://www.gebitswijzer.vlht.nl/onderwerpen/implantaten, maar u kunt uiteraard ook contact met ons opnemen. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Wat wordt verstaan onder een spoedgeval?

  • Een ongeval waarbij één of meerdere tanden of kiezen betrokken zijn

  • Een ernstige nabloeding na het trekken van een tand of kies

  • Zeer hevige kiespijn die gepaard gaat met zwelling en koorts

Als u contact opneemt wordt u doorverbonden met de triagist. De taak van de triagist is onderscheid maken tussen spoedeisende klachten en niet spoedeisende klachten. De triage wordt gedaan d.m.v. het stellen van gerichte vragen.

In geval van twijfel pleegt de triagist overleg met de dienstdoende tandarts en wordt u teruggebeld. Is er sprake van een spoedeisende klacht, dan wordt er met u een afspraak gemaakt voor behandeling op de Tandartsenpost.

Wat te doen bij:

Uitgeslagen tand:
Bij een uitgeslagen tand is het belangrijk dat u zich binnen 1 uur na het ongeval onder behandeling stelt van de tandarts. Na deze periode is het meestal niet meer mogelijk om de tand terug te plaatsen. Wij adviseren u de tand onder de tong of in de wang, of in melk te bewaren. Niet afspoelen of schoonmaken. De tand moet zo snel mogelijk weer teruggeplaatst worden.

Nabloeding:
Een nabloeding kan ontstaan na een chirurgische tandheelkundige behandeling zoals het trekken van een tand of kies of na het plaatsen van een implantaat. Een klein beetje bloed vermengt zich met speeksel waardoor het vaak erger lijkt dan het is.
Wat kunt u zelf doen?
• Bijt gedurende 30 minuten op een verbandgaasje of een schone katoenen zakdoek met een knoop erin
• Ben voorzichtig met hard voedsel, hierdoor kunt u de wond beschadigen
• Niet spoelen met water of spoelmiddel
• Als de wond blijft bloeden, neemt u contact op met de praktijk.

Patiënt Deurne of Venray

Heeft u buiten onze reguliere openingstijden acute pijn, een nabloeding of ongeval dan kunt u terecht bij de tandartsenpost in Eindhoven. Gevestigd bij de spoedpost van het Spoedlijn Eindhoven.

Spoedlijn Eindhoven

Aalsterweg 108
5615 CJ Eindhoven
040-3111915

Patiënt Druten

Heeft u buiten onze reguliere openingstijden acute pijn, een nabloeding of ongeval dan kunt u terecht bij de Tandartsenpost Nijmegen, gelegen op het SPOEDPLEIN van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ).

Tandartsenpost Nijmegen

Weg door Jonkerbos 106
6532 SZ Nijmegen
0900-8276456  (0900 TAPNIJM)