Algemene tandheelkunde

Algemene tandheelkunde is de basis van de tandheelkunde. Uw reguliere (half)jaarlijkse controle maar ook het vullen van gaatjes en het plaatsen van kronen valt hieronder.

Wat verstaan we verder onder algemene tandheelkunde?

Preventieve controle en diagnostiek

De preventieve controle en diagnostiek is een belangrijk onderdeel van de algemene tandheelkunde. De tandarts controleert uw gebit één tot twee keer per jaar. Hij of zij zoekt daarbij naar gaatjes en kijkt naar de conditie van het tandvlees. Eventueel maakt hij daarvoor röntgenfoto’s (zie hierna). Een beetje tandsteen verwijdert de tandarts zelf. Is er sprake van veel tandsteen, dan neemt de preventie-assistent het over. Bij matige tot ernstige tandvleesontsteking wordt u naar de mondhygiënist verwezen. Al met al is de tandarts gericht op het voorkomen en genezen van pijnklachten en het zorgen voor een gezond fundament van het gebit.

Wortelkanaalbehandeling

Bij een wortelkanaalbehandeling wordt de zenuw uit de kies verwijderd, meestal omdat er sprake is van hevige kiespijn door een ontsteking in het levende deel van de kies. Door de zenuw weg te nemen verdwijnt de pijn en wordt ook het risico op een ontsteking van de wortelpunt verminderd. De behandeling vindt over het algemeen plaats onder verdoving en is – als er geen sprake is van acute ontsteking – bijna altijd pijnloos. Wij maken gebruik van verschillende verdovingstechnieken.

Behandeling van gaatjes (cariës)

In geval van een gaatje wordt het tandbederf verwijderd en wordt een vulling aangebracht. Deze is altijd wit en wordt aangepast aan uw eigen tandkleur. Na de behandeling is de vulling snel uitgehard zodat u direct weer kunt eten en drinken. Wel kan de gevulde tand of kies nog een tijdje wat gevoelig zijn, maar dit trekt vanzelf weg.

Trekken van tanden of kiezen

Soms is een tand of kies zo erg beschadigd door tandvleesontsteking of tandbederf, dat behandeling zinloos is. Dan wordt de tand of kies getrokken. Een andere reden om een tand of kies te trekken is ruimtegebrek. De meeste getrokken kiezen zijn verstandskiezen. Vaak is daar te weinig ruimte voor in de mond of kaak. Door de kiezen te trekken worden latere klachten voorkomen.

Röntgenfoto’s

Of een röntgenfoto wordt gemaakt hangt af van de conditie van uw gebit. Foto’s zijn soms nodig om een goede diagnose te kunnen stellen, bijvoorbeeld bij pijnklachten. Ook worden foto’s preventief gemaakt om kleine gaatjes vroegtijdig op te sporen, zodat ze behandeld kunnen worden voordat ze echte schade aanrichten. Bij specifieke problemen en/of een uitgebreid behandelplan kan een overzichtsfoto worden gemaakt waarop de kaak en het gebit geheel staan afgebeeld.

Kronen, bruggen en prothesen

Is een tand of kies getrokken, dan kiezen we vaak voor een vervanging. Dat kan een brug, of een gedeeltelijke prothese zijn. De tandarts zorgt voor het aanmeten en maken van deze oplossingen. Is een tand  of kies endodontisch behandeld (wortelkanaal behandeling) of heeft een tand of kies een grote vulling dan kan er gekozen worden voor een kroon om een breuk van een tand of kies te voorkomen.  

Meer informatie?

Voor meer informatie over algemene tandheelkunde kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Wat wordt verstaan onder een spoedgeval?

  • Een ongeval waarbij één of meerdere tanden of kiezen betrokken zijn

  • Een ernstige nabloeding na het trekken van een tand of kies

  • Zeer hevige kiespijn die gepaard gaat met zwelling en koorts

Als u contact opneemt wordt u doorverbonden met de triagist. De taak van de triagist is onderscheid maken tussen spoedeisende klachten en niet spoedeisende klachten. De triage wordt gedaan d.m.v. het stellen van gerichte vragen.

In geval van twijfel pleegt de triagist overleg met de dienstdoende tandarts en wordt u teruggebeld. Is er sprake van een spoedeisende klacht, dan wordt er met u een afspraak gemaakt voor behandeling op de Tandartsenpost.

Wat te doen bij:

Uitgeslagen tand:
Bij een uitgeslagen tand is het belangrijk dat u zich binnen 1 uur na het ongeval onder behandeling stelt van de tandarts. Na deze periode is het meestal niet meer mogelijk om de tand terug te plaatsen. Wij adviseren u de tand onder de tong of in de wang, of in melk te bewaren. Niet afspoelen of schoonmaken. De tand moet zo snel mogelijk weer teruggeplaatst worden.

Nabloeding:
Een nabloeding kan ontstaan na een chirurgische tandheelkundige behandeling zoals het trekken van een tand of kies of na het plaatsen van een implantaat. Een klein beetje bloed vermengt zich met speeksel waardoor het vaak erger lijkt dan het is.
Wat kunt u zelf doen?
• Bijt gedurende 30 minuten op een verbandgaasje of een schone katoenen zakdoek met een knoop erin
• Ben voorzichtig met hard voedsel, hierdoor kunt u de wond beschadigen
• Niet spoelen met water of spoelmiddel
• Als de wond blijft bloeden, neemt u contact op met de praktijk.

Patiënt Deurne of Venray

Heeft u buiten onze reguliere openingstijden acute pijn, een nabloeding of ongeval dan kunt u terecht bij de tandartsenpost in Eindhoven. Gevestigd bij de spoedpost van het Spoedlijn Eindhoven.

Spoedlijn Eindhoven

Aalsterweg 108
5615 CJ Eindhoven
040-3111915

Patiënt Druten

Heeft u buiten onze reguliere openingstijden acute pijn, een nabloeding of ongeval dan kunt u terecht bij de Tandartsenpost Nijmegen, gelegen op het SPOEDPLEIN van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ).

Tandartsenpost Nijmegen

Weg door Jonkerbos 106
6532 SZ Nijmegen
0900-8276456  (0900 TAPNIJM)